Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

LCL Drukarnia sp. z o.o. w ramach programu „Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, na podstawie umowy nr POIR.03.04.00-10-0151/20-00 o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. otrzymała dotację na projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla LCL Drukarnia sp. z o.o.” o wartości: 110 891,01 pln.