Sales Department

Robert Sacharczuk – Commercial Director

e-mail: rsacharczuk@lcldystrybucja.pl

Konrad Koziorowski – Sales Representative

e-mail: kkoziorowski@lcldystrybucja.pl

Tymoteusz Lewy – Sales Representative

e-mail: tlewy@lcldystrybucja.pl

Technological department

Malina Machnicka – Technologist

e-mail: mmachnicka@lcldystrybucja.pl

LCL Drukarnia sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 247/249
93-231 Łódź

REGON:100646101
NIP: 982-035-83-43 KRS: 0000325568
Sąd Rejonowy dla Łódź – Śródmieście XX Wydz. Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 90.000,00 PLN.
Kapitał zakładowy opłacony w całości

Maciej Lewy – Managing Director
e-mail: mlewy@lcldystrybucja.pl

e-mail : sekretariat@lcldystrybucja.pl
Tel/fax +48 42 250 83 00

Contact form